Nắp chai dầu ăn

Nắp chai dầu ăn

Dùng cho các loại chai cổ Ø30. Kiểu: nút ép. Sử dụng tốt cho các loại chai dầu ăn, …

Xem thêm...

Nắp chai hóa mỹ phẩm

Nắp chai hóa mỹ phẩm

Xem thêm...

Nắp chai nước suối

Nắp chai nước suối

Xem thêm...

Nắp chai nước tương - nước mắm - ớt

Nắp chai nước tương - nước mắm - ớt

Xem thêm...

Sản phẩm tiêu điểm

+ Chuyên dùng cho chai đựng dầu gội. + Kiểu: nắp vặn + Ưu tiên giảm
+ Dùng cho các loại chai cổ Ø28 + Chuyên dùng cho tương ớt dạng xịt.
+ Dùng cho các loại chai cổ Ø28 + Kiểu: nắp vặn + Sử dụng tốt
TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi
TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi
TI(mm): 6 Cao(mm): 18.8 Đường kính Cole(mm): 41.1 Cổ chai: Cổ 30 Đặc tính: Có lưỡi
TI(mm): 2.3 Cao(mm): 17.8 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: Cổ 30 Đặc tính: Có lưỡi
TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi
TI(mm): 12.8 Cao(mm): 25.3 Đường kính Cole(mm): 39.4 Cổ chai: Dầu ăn Đặc tính: Có lưỡi