Nắp chai có gas

Nắp chai có gas

Dùng cho các loại chai cổ Ø 28. Kiểu: nắp vặn.Dùng cho các loại chai có gas, hoặc có thể dùng cho các loại chai đựng nước có mùi, tác dụng bảo vệ tốt, chống rò rỉ cao. Màu sắc: đỏ, vàng, xanh lá, trắng.

TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà
Săp sếp theo
Hiển thị mỗi trang