Nắp chai dầu ăn 5L Tường An

TI(mm): 12.8

Cao(mm): 25.3

Đường kính Cole(mm): 39.4

Cổ chai: Dầu ăn

Đặc tính: Có lưỡi gà chống chảy dầu

Nguyên liệu: ND & PP

Màu sắc và LOGO: Màu sắc, khắc LOGO thỏa mãn yêu cầu khách hàng

Sản phẩm liên quan

TI(mm): 13.2 Cao(mm): 25.3 Đường kính Cole(mm): 39.4 Cổ chai: Dầu ăn Đặc tính: Có lưỡi gà

TI(mm): 12.8 Cao(mm): 25.3 Đường kính Cole(mm): 39.4 Cổ chai: Dầu ăn Đặc tính: Có lưỡi gà

TI(mm): 4.3 Cao(mm): 19.2 Đường kính Cole(mm): 25.9 Cổ chai: Dầu ăn Đặc tính: Có lưỡi gà