Nắp chai dầu ăn

Nắp chai dầu ăn

Dùng cho các loại chai cổ Ø30. Kiểu: nút ép. Sử dụng tốt cho các loại chai dầu ăn, …

TI(mm): 13.2 Cao(mm): 25.3 Đường kính Cole(mm): 39.4 Cổ chai: Dầu ăn Đặc tính: Có lưỡi gà
TI(mm): 12.8 Cao(mm): 25.3 Đường kính Cole(mm): 39.4 Cổ chai: Dầu ăn Đặc tính: Có lưỡi gà
TI(mm): 4.3 Cao(mm): 19.2 Đường kính Cole(mm): 25.9 Cổ chai: Dầu ăn Đặc tính: Có lưỡi gà
Săp sếp theo
Hiển thị mỗi trang