Nắp chai nước tương - nước mắm - ớt

Nắp chai nước tương - nước mắm - ớt

+ Dùng cho các loại chai cổ Ø28 + Chuyên dùng cho tương ớt dạng xịt. +
+ Chuyên sử dụng cho chai nước tương + Kiểu: nút ép + Sử dụng tốt cho
+ Dùng cho các loại chai cổ Ø28 + Kiểu: nắp vặn + Sử dụng tốt cho
Săp sếp theo
Hiển thị mỗi trang