Nắp chai Ø28S

+ Dùng cho các loại chai cổ Ø28

+ Kiểu: nắp vặn

+ Sử dụng tốt cho các loại chai trà, chai nước giải khát, …

+ Ưu tiên giảm giá mua với số lượng lớn.

+ Hàng được bán rộng rãi trên toàn quốc.

+ Gia công theo yêu cầu của Quý khách.

Sản phẩm liên quan

+ Dùng cho các loại chai cổ Ø28 + Kiểu: nắp vặn + Sử dụng tốt cho

TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà

TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà

TI(mm): 6 Cao(mm): 18.8 Đường kính Cole(mm): 41.1 Cổ chai: Cổ 30 Đặc tính: Có lưỡi gà

TI(mm): 2.3 Cao(mm): 17.8 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: Cổ 30 Đặc tính: Có lưỡi gà

TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà