Nắp chai phi 28

Danh mục Nắp chai có gas

TI(mm): 3

Cao(mm): 20

Đường kính Cole(mm): 25.6

Cổ chai: PCO 28

Đặc tính: Có lưỡi gà chống chảy nước

Nguyên liệu: HD

Màu sắc và LOGO: Màu sắc, khắc LOGO thỏa mãn yêu cầu khách hàng

Sản phẩm liên quan

TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà