Nắp chai trà xanh phi 28

TI(mm): 3

Cao(mm): 20

Đường kính Cole(mm): 25.6

Cổ chai: PCO 28

Đặc tính: Có lưỡi gà chống chảy nước

Nguyên liệu: HD

Màu sắc và LOGO: Màu sắc, khắc LOGO thỏa mãn yêu cầu khách hàng

Sản phẩm liên quan

+ Dùng cho các loại chai cổ Ø28 + Kiểu: nắp vặn + Sử dụng tốt cho

TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà

TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà

TI(mm): 6 Cao(mm): 18.8 Đường kính Cole(mm): 41.1 Cổ chai: Cổ 30 Đặc tính: Có lưỡi gà

TI(mm): 2.3 Cao(mm): 17.8 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: Cổ 30 Đặc tính: Có lưỡi gà

TI(mm): 3 Cao(mm): 20 Đường kính Cole(mm): 25.6 Cổ chai: PCO 28 Đặc tính: Có lưỡi gà